Brekurs for skikjørere

Fredag 29.10- søndag 31.10 deltok vi på «brekurs for skikjørere» i regi av Breogfjell. Det hadde den siste tiden kommet en del nysnø i høyden og alt lå til rette for gode læringsforhold.


Skrevet av @tosprelske v/ Mari Finsen og Mats Berglund for Randofolk


Kurset varte i 2,5 dager med fokus på breferdsel for skikjørere. Vi fikk innføring i hvordan man skal forholde seg til breer på topptur. Kurset tok også for seg brelære, snøkjennskap, kameratredning, turplanlegging, veivalg og kjøremønster relatert til alpin skiferdsel på bre.

I forkant av kurset fikk vi god informasjon via Breogfjell sin hjemmeside, samt dialog og oppfølging av helgens kursleder. Vi fikk detaljert informasjon om helgens kurs, pakkeliste og hvilke faktorer vi ikke kunne planlegge mtp vær og føre.

På fredagen møtte vi opp kl. 18 på Breogfjell sine lokaler i Årøyveien 7, ved Cirkle K i Sogndal. Her hadde vi en teoretisk gjennomgang av brelære, utstyr og planla turen for morgendagen. Vi ble kjent med de andre kursdeltakerne og fikk gjennomgått både forventninger til kurset, læringsmål og fikk et positivt inntrykk av kursopplegget. Vi fikk et skreddersydd opplegg for helgen som traff gruppens ferdigheter og ønsker.

På snødekt bre.

På lørdagen var vi på tur for å praktisere ferdsel på snødekt bre. Her var det nødvendig å ha erfaring med alpine skiturer og kunne kjøre stabilt på ski i variert føre og bratt terreng. Målsetningen med dagen var å få en introduksjon til skikjøring på bre. 

Dagen gikk med på Sognefjellet og ferdsel på snødekt bre. Det ble en alpin skitur med fokus på veivalg i brelandskap der vi fikk god innføring i hvordan å gjøre veivalg. Vi gikk i taulag på 3 og 3, og det var veldig god trening for oss å lære mer om hvordan et taulag skal bevege seg på ski på bre. Vi snakket også om skiteknikk, skredterreng og ferdsel i utsatte områder underveis.

Til blåis påTuftebreen

På søndagen dro vi på blåis på Tuftebreen bla. fordi høye temperaturer forrige uke hadde gjort snødekte breer i høyfjellet lite tilgjengelig og, dermed lite egnet for redningsøvelser. Dette ble en dag uten ski på beina, men dagens tema var helt klart overførbart til andre alpine turer.

På blåisen fikk vi trening i hvordan å ferdes på isbre uten snø i store taulag, og små taulag. Vi gikk gjennom fordeler og ulemper ved dette, eller det å ferdes uten tau. Fokus for dagen var å lære breredning. Vi gjennomgikk kameratredning i ulike situasjoner og fikk trent på å redde en annen opp fra for eksempel en bresprekk. Dette innbar en del teknisk tautrening og her var det relevant at vi hadde god erfaring med å håndtere tau og sikringsmidler fra før.

Alt i alt hadde vi en svært positiv opplevelse av kurset og vi sitter igjen med mye god erfaring og læring. Vi synes vi fikk et stort utbytte og vil virkelig anbefale Breogfjell sitt «brekurs for skikjørere» til andre som er usikre på ferdsel på bre!

Breogfjell er en av aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring og lokalkjennskap. På breskikurs benyttes kun internasjonalt kvalifiserte Tindevegledere (UIAGM/IFMGA) og tindevegledere under kvalifisering/aspiranter. Vi merket at vi følte oss i trygge hender av helgens kursleder og var sikre på at han kom til å lære oss mye de neste to dagene.

Her kan du bestille dine kurs fra Breogfjell asguidekurs