Skredterreng

Det utgjør ingen forskjell om du befinner deg i bratte vestlandfjell, eller rett ved siden av preparerte løyper i et alpinanlegg. Er det 30 grader eller brattere, og en viss høyde på henget, så kan skred løsne.


Varsom


Snøskred kan løsne overalt hvor det er snø og 30 grader eller brattere.

Vi deler vanligvis skredterreng inn i to områder, løsne- og utløpsområder.

Løsneområdet er det området hvor et snøskred starter, enten som et brudd ved flakskred, eller som punktutløsning ved løssnøskred. Det er i løsneområdet at 30-gradersregelen gjelder. (Under 30 grader bratt løsner det sjeldent snøskred)

Utløpsområdet er det området hvor et snøskred stopper opp. I utløpsområdet kan du altså bli tatt av snøskred selv om du er i terreng under 30 grader bratt hvis det er ratt terreng over deg. Du kan bli tatt av snøskred i utløpsområdet hvis du fjernutløser skred, hvis skredet løsner naturlig og hvis andre utløser skred i løsneområdet.

Løsneområdet for skred Ill: NVE
Utløpsområde for skred Ill: NVE

Om du kjenner terrenget du ferdes i blir det lettere å unngå skredterreng. Begynn gjerne med å studere turplaner i kartet, sjekk brattheten, og planlegg turen utenfor skredterreng.

Følg opp planleggingen i kart med visuelle observasjoner når du beveger deg ut. Mål helningsgraden på alt av terreng du skal ta deg gjennom. Etter hvert som du har målt bratthet på mange heng, begynner du å kjenne igjen 30 grader bratt på øyemål.

Visuell observasjon av terrenget er viktig!

Dess mer du får sett av terrenget, dess bedre rustet står du til å unngå skredterreng. Om sikten er dårlig, eller du kjører skiheis, snøskuter eller annet til topps går du glipp av verdifull terrenginformasjon, og sannsynligheten for at du ufrivillig tar deg inn i skredterreng øker.

Dette er viktig å ha i bakhodet for deg som driver mye med heisbasert skikjøring utenfor preparterte skiløyper. Du kan være like skredutsatt som om du var på topptur i bratte fjell.

Den viktigste du kan gjøre for å unngå skredfarlig terreng er å gjenkjenne skredterreng.

Dersom du ikke kan gjenkjenne skredterreng bør holde deg på flatmark med god avstand til bratte fjellsider. Du må være 100% sikkert på at du kan gjennkjenne skredterreng for å kunne holde god avstand!

Heldigvis er det ganske enkelt å gjenkjenne skredterreng. Så lenge du er i stand til å vurdere bratthet, ute i naturen og i kartet, kan du gjenkjenne skredterreng.

Rødt: løsneormådet - Gul: Utløpsone - Grønn tryggsone,. Basert på helningsgrad
Eksempel på skredterreng, med to utløste skred og en bekkedal som terrengfelle.
Foto:Ragnar Ekker

Om skikjøring og bratt terreng

Det er fullt mulig å få en flott nedkjøring uten å bevege deg inn i skredterreng. Ikke la ønsket om den tøffeste nedkjøringen styre deg, velg det tryggere alternativet dersom du er usikker på snøskredfaren.
Skred & Sikkerhet