Imponerende men livsfarlig. Foto: Torbjørn Lundhaug

Skredvett med Varsom

Imponerende men livsfarlig. Foto: Torbjørn Lundhaug

Skredvett med Varsom

Vi kaller det skredskole, men du kan godt kalle det skredvett. 


Snøskredskolen - Varsom


Snøskredskolen 

På snøskredskolen kan du lære om hvordan du kan unngå skredterreng og skredfare, du kan lære om vurdering av skredfare og bruk av varsel, og du kan også lære om kameratredning. God tur.

Bruk innholdet her på snøskredskolen som kunnskapsbase, men husk at dette ikke er en erstatning for kurs. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar et kurs for å lære mer om snøskred, skredterreng og skredfarevurdering.

1 Skaff deg kunnskap, erfaring og gode holdninger.

Skaff deg kunnskap, erfaringer og gode holdninger. Foto: Jostein Aasen/NVE

2 Gjenkjenn snøskredterreng der du ferdes.

Gjennkjenn snøskredterreng der du ferdes. Foto: Harald Wanvik

3 Ha alltid med deg sender/mottager (S/M), søkestang og spade i skredterreng.

Dette er utstyr du alltid skal ha med . Foto: Jostein Aasen/NVE

4 Unngå skade.

Ta hensyn og unngå skader. Foto:  Jostein Aasen/NVE

5 Les snøskredvarselet på varsom.no, og sjekk værmeldingen.

Orienter deg på vær og skredmeldinger. Foto: Ragnar Ekker


Skred & Sikkerhet