Skredstørrelse 4 - svært stort - Foto regObs / Tore Humstad
Skredstørrelse 4 - svært stort - Foto regObs / Tore Humstad

Skredstørrelser

Snøskredstørrelser klassifiseres på en skala fra 1 til 5. Norge bruker den samme klassifiseringen som resten av Europa. For å fastsette skredfaregrad bruker vi største forventet skredstørrelse.


Varsom


NB, bruk aldri utløpsklassifisering alene til å fastsette skredstørrelsen.

Utløpslengden er svært avhengig av terrengformasjon og snøforhold og brukes kun som en støtte i kombinasjon med de andre kolonnene. Snøskredstørrelsen som blir varslet under "skredproblem" i varsel er den største forventet skredstørrelsen den dagen. Det vil vanligvis også gå mange mindre snøskred enn det som er angitt i varsel.

1. Små skred. Foto: Sander Buene

1-Små skred.

Beskrivelse: Liten fare for å bli begravd (fare for utglidning)
Volum: < 100 m3
Utløpsklassifisering: Skredet stopper i henget


2-Middels store skred. Foto: Jostein Aasen

2-Middels store skred.

Beskrivelse: Kan begrave, skade eller drepe en person
Volum: < 1000 m3 
Utløpsklassifisering: Skredet stopper i bunn av henget.


3-Store skred. Foto: Odne Olsrud

3-Store skred

Beskrivelse: Kan begrave og ødelegge biler, skade lastebiler, mindre bygninger og skog
Volum: < 10,000 m3
Utløpsklassifisering: Skredet kan gå ut av henget og opp til 50 m inn i slakt terreng (betydelig slakere enn 30 grader)


4-Svært store skred. Foto: Odne Olsrud

4-Svært store skred

Beskrivelse: Kan begrave og ødelegge tog og store lastebiler, flere bygninger og skogsområder
Volum: < 100,000 m3
Utløpsklassifisering: Skredet kan gå over slakere terreng (betydelig under 30 grader) over avstander over 50 m og nå frem helt til dalbunnen 


5-Ekstremt store skred. Foto: Odne Olsrud

5-Ekstremt store skred

Beskrivelse: Kan ødelegge landskapet. Katastrofal skade mulig. 
Volum: > 100,000 m3
Utløpsklassifisering: Når frem til dalbunnen. Største kjente snøskredSkred & Sikkerhet