Snu i tide!

Snu i tide!

Ikke alle randoturer blir som planlagt. Steindalsnosi ble en av disse for oss.


Tekst og bilder: Adelheid Wiegand IG: @adelheidwiegand


Steindalsnosi 2025 moh

Sognefjellet byr på utallige mektige topper og utfordringer for randoentusiaster. Blant disse er Steindalsnosi, et fjell i Luster kommune, vest for Fanaråki kjent for sine spektakulære utsikter og varierte ruter. På vår randonneetur med Steindalsnosi som mål opplevde vi på nært hold viktigheten av å vurdere sikkerheten i terrenget, noe som førte til en veloverveid beslutning om å snu før vi nådde toppen.

Mektige Steindalsnosi

Starten på Turen

Yr hadde meldt blå grader frem til kl 11 på formiddagen, og vi planla deretter. Utpå dagen skulle det bli varmegrader og vi så for oss en tur opp i god snø, med nedfart i den velkjente vårslushen. 
Vi var forberedt og utstyrt med godt humør, barnslig spenning og optimisme ved målet om å nå toppen av Steindalsnosi på 2025 meter over havet.
Yr bomma! Ingen blå grader og innen vi ankom valgt avgangssted var det 10 varmegrader. Allerede her legger vi om ruten.

Oppstigningen

Vi parkerte etter veien ved Galgebergtjønnene langs Sognefjellveien som planlagt. 
Fra her går det en rute oppover mot nordveggen av fjellet der man navigerer seg gjennom terrenget mellom bratta på venstre side og stupet mot sørvest.

Med stor skredfare denne dagen, samt varmen fra sola fant vi det tryggest å holde oss utenfor denne ruta og heller gå rett opp og over berg og knauser på venstre side av tråkket. Normalruten har en gradvis stigning under 30 grader, mens ruten vi valgte var betraktelig brattere. Bratt opp flere relativt korte høyder med jevnere stigning innimellom.

Dette viste seg å være et godt valg.

På den første høyden åpenbarer mektige Steindalsnosi seg og man får et fantastisk overblikk over «hovedruta» og terrenget rundt. Flere hengeskavler, selvutløste snøskred og åpne bekkefar preget ruten man blir anbefalt å gå, nesten som et klapp på skuldra for vårt alternative rutevalg.

Gradvis brattere

Det ble gradvis brattere. Snøen var sterkt preget av sola og vi fikk problemer med gjennomslag og fellene festet dårlig. Vi tok oss god tid, noe bæring av ski over steinur ble det, men heller det enn å utsette seg for unødvendige farer.

Etter rundt to timer hadde vi nådd omtrent 1800 meter over havet. På dette tidspunktet hadde vi allerede kjent på endringer i terrenget. Snøen ble enda dypere og løsere, og vi observerte tidligere snøskred og skumle skavler i området. Vindens økning, stadig gjennomslag og dårlig feste gjorde oss mer oppmerksomme på risikoen i de siste 200 høydemetrene der terrenget blir veldig bratt. 
Vi diskutere situasjonen grundig, delte observasjoner, muligheter og bekymringer. Verken stegjern eller skarejern hadde hjulpet og snøen var for dyp til å gå til fots.

Vurdering av Sikkerheten

Etter en nøye vurdering av forholdene konkluderte vi med en tydelig svakhet i snølaget, noe som økte faren for skred ytterligere. Med tanke på sikkerheten valgte vi å ikke ta noen sjanser. Til tross for at toppen alltid er målet, var det klart at de rådende forholdene utgjorde en for stor risiko, etter vår mening.

Beslutningen om å Snu

Å snu før man når målet kan føles som et nederlag, men i fjellet er sikkerhet alltid førsteprioritet. Vi tok beslutningen med ro og pauset oss i 360 graders utsikt før nedfarten. 
Selv om vi ikke nådde toppen, var vi enige om at vi hadde tatt den riktige beslutningen. 
Nedfarten var morsom, den krevde presisjonsnavigering og vi fikk svingt oss i flere bratte heng, om enn korte. Viktigst av alt, vi nådde trygt tilbake til bilen.

Erfaringer og Refleksjoner

Denne turen til Steindalsnosi ga oss verdifulle erfaringer i vurdering av terreng og sikkerhet. Vi lærte viktigheten av kontinuerlig å evaluere forholdene og å lytte til hverandres vurderinger. Fjellene vil alltid være der, og det viktigste er å kunne komme tilbake for nye eventyr.

Naturens luner

Steindalsnosi denne dagen ble en påminnelse om naturens kjappe endringer. 
Beslutningen om å snu på ca. 1800 meter over havet var fornuftig for vår sikkerhet. 
Vi dro hjem med mestringsfølelsen på plass og respekt for naturens luner, vel vitende om at det alltid er en ny dag og en ny mulighet til å nå toppen.

Tips til Fremtidige Turer

Planlegg grundig: Sjekk værmelding, snøforhold og skredvarsel før turen – planlegg for at yr kan bomme
Utstyr: Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr.
Vurder forholdene løpende: Vær oppmerksom på endringer i terrenget og værforholdene.
Kommunikasjon: Diskuter alltid observasjoner og bekymringer med turfølget.
Vær forberedt på å snu: Toppen er aldri viktigere enn sikkerheten.

På bildet - Adelheid Wiegand

Med disse erfaringene og refleksjonene ser vi frem til nye turer og utfordringer i den fantastiske norske fjellheimen.Toppturer